Σταθερό Τηλέφωνο: 23510 76875, What’s Up: 698 487 98 18

Ιστοσελίδα: KitchenPasta.gr

Ωράριο Λειτουργίας: 12:00 μ.μ. – 1:00 π.μ.

Κατάλογος: